Chế độ tuyển dụng

[ Điểm đánh giá5/5 ]2 người đã bình chọn
Xem: 3504 | Cật nhập: 6/12/2015 7:05:48 AM | RSS

 

CHẾ ĐỘ TUYỂN DỤNG

CUNG CẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

 

I.            CHẾ ĐỘ TUYỂN DỤNG BẢO VỆ - VỆ SỸ :

§         Đối tượng 1 :

-          Hội đủ theo quy định tuyển chọn.

-          Hồ sơ đủ , đúng theo quy định.

-          Chi phí : 200.000 đồng /người.

§         Đối tượng 2 :

-          Hội đủ theo quy định tuyển chọn.

-          Hồ sơ đủ , đúng theo quy định.

-          Chi phí : 150.000 đồng /người.

§         Đối tượng 3 :

-          Hội đủ theo quy định tuyển chọn.

-          Hồ sơ đủ , đúng theo quy định.

-          Chi phí : 100.000 đồng /người.

II.            CHẾ ĐỘ KHAI THÁC HỢP ĐỒNG BẢO VỆ - VỆ SỸ :

1.      Giới thiệu cho công ty ký kết hợp đồng dịch vụ bảo vệ (ngoài công ty )

-          Hưởng từng quý một của giá trị hợp đồng            : 3,0% /quý

-          Hưởng từng tháng một của giá trị hợp đồng         : 5,0% /tháng

2.      Giới thiệu cho công ty ký kết hợp đồng dịch vụ bảo vệ (thành viên công ty )

-          Hưởng từng quý một của giá trị hợp đồng            : 1,5% /quý

-          Hưởng từng tháng một của giá trị hợp đồng         : 2,0% /tháng

 

v    Ngoài quy định trên, tùy theo trường hợp có sự thỏa thuận về chế độ tuyển dụng và giới thiệu hợp đồng.

cong-ty-bao-ve-chuyen-nghiep-lo-go-tron