Chế độ lương

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3534 | Cật nhập: 7/23/2018 11:50:46 PM | RSS

CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ VẠN LONG

------------------------

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LƯƠNG

1. Quy định chế độ - Bậc lương của nhân viên BV-VS

· Quy định về lương : 8 giờ / ca / ngày

- Thử việc : thỏa thuận

- Tuyển dụng chính thức : thỏa thuận

· Chế độ lương làm việc : 12 giờ/ Ca / ngày

- Tuyển dụng chính thức - thời gian dài hạn: thỏa thuận

Ghi chú: Lương sẽ được tính theo năng lực trình độ / 1 giờ làm việc

· Hợp đồng thời vụ - Lương thỏa thuận :

- Ngoài vi định trên Nhân viên Bảo vệ có thể ký hợp đồng thời vụ ( lương thỏa thuận) với múc lương và thời gian thỏa thuận theo năng lực, tính chất công việc và độ tuổi.

· Phụ cấp chức vụ - Trách nhiệm :

- Ca trưởng , tổ trưởng : 100,000đ – 200,000đ/ tháng (tính theo trách nhiệm mục tiêu)

- Đội trưởng : 300,000đ - 500.000đ / tháng

2. Chế độ làm việc ngày lễ tết :

- Ngày Lễ 30/4 , 01/5, 02/9, 10/3( Âm lịch), 01/01 (tết DL) hưởng lương 200% trên mức lương chính thức.

- Tết Âm Lịch ( 03 ngày mùng 1,2,3) hưởng lương 300% trên mức lương chính thức

3. Chế độ khen thưởng nâng cấp bậc :

- Xét thưởng chuyên cần (không xin nghỉ trong tháng) : 50.000 đồng/ tháng

- Hàng năm được xét khen thưởng 1 lần vào cuối năm – Tết Âm Lịch

- Nhân viên BV- VS sẽ được đánh giá xếp loại A, B,C để xét khen thưởng

Xếp loại

Thực hiện nhiệm vụ

Khen thưởng

Loại A

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Không vi phạm Điều lệnh của công ty

- Thời gian nghỉ phép không quá 10 ngày trong năm

100% tiền thưởng quy định công ty

Loại B

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ .

- Không vi phạm Điều lệnh của công ty

- Thời gian nghỉ phép không quá 15 ngày trong năm

50% tiền thưởng quy định công ty

Loại C

- không hoàn thành nhiệm vụ, không đảm bảo ngày công

- Vi phạm Điều lệnh của công ty nhiều lần

- Thời gian nghỉ phép vượt quá 15 ngày trong năm

Không xét thưởng, có thể cho thôi việc

cong-ty-bao-ve-chuyen-nghiep-lo-go-tron