Luật pháp

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Nghị định 52

  Nghị định 52

  1/4/2016 8:02:10 PM

  NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2008VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

  ...xem chi tiết

 • Luật doanh nghiệp

  Luật doanh nghiệp

  1/30/2016 4:02:30 AM

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10

  ...xem chi tiết

 • Thông tư 45

  Thông tư 45

  1/23/2016 12:03:17 PM

  THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008  về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  ...xem chi tiết

 • Điều lệnh Vạn Long

  Điều lệnh Vạn Long

  1/24/2016 8:04:06 PM

  Điều lệnh đối với bản thân người nhân viên Bảo vệ - vệ sĩ chuyên nghiệp

  ...xem chi tiết

cong-ty-bao-ve-chuyen-nghiep-lo-go-tron